понеделник, 19 май 2014 г.

Филм за Жълтото и Второто връхчета в Родопите

http://vbox7.com/play:01f6d18e

Линк към филм за Жълтото връхче в Родопите. Намира се близко до вр. Проглед. Нарекохме го така, защото, когато го видяхме и изкачихме за първи път, то беше цялото пожълтяло от цъфналите по него храстчета с жълти цветове. Ние много обичаме да кръщаваме върхове, които си нямат имена. По пътя от вила Инкая до вр. Аква тепе имаше два невисоки върха без имена. Едното нарекохме второто връхче, защото беше второ от поредицата върхове, а това бяхме нарекли третото връхче, но после променихме името му, защото Жълтото връхче много му подхождаше. Първото връхче си имаше име. Наричаха го Момина връх. Няколко години тези три връхчета ги гледахме отдалече от района на х. Марциганица и с. Добростан, докато един ден разбрахме как да стигнем до там. След това ни станаха любима дестинация.


***    ****  ***

Link to movie for Yellow peak in the Rodopi mountains. Located close to the peak Progled. We called him because, when we saw him and climbed for the first time, it was yellow with flowering shrubs on it with yellow flowers. We love to baptize peaks that have no names. On the road from the villa Incaja to peak Aqua Tepe had two peaks without names. One we called Second peak, because it was the second in a series of peaks, which we called Third peak, but then changed his name because the name Yellow peak suited him more. The first peak had a name - Momim kamak. Few years, these three peaks we watched them from afar in the region of x . Martsiganitsa and Dobrostan until one day we found out how to get there. Then we became a favorite destination .

Няма коментари:

Публикуване на коментар